Overheidsopdracht aanbestedingsprocedure

Publicatie van de aankondiging van de aanbesteding: het openbaar lichaam publiceert de aankondiging van de aanbesteding in kranten of op gespecialiseerde elektronische platforms, om geïnteresseerde bedrijven uit te nodigen om een ​​bod uit te brengen.

Voorbereiding van biedingen: Inschrijvers bereiden hun biedingen voor en dienen deze in in overeenstemming met de vereisten van de inschrijving, die informatie kunnen bevatten over technische specificaties, deadlines, contractuele voorwaarden, enz.

Beoordeling inschrijving: het openbaar lichaam beoordeelt de inschrijvingen van de inschrijvers aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, zoals prijs, kwaliteit, termijnen, enz.

Gunning van de opdracht: het openbaar lichaam selecteert de inschrijver die op basis van de beoordelingscriteria de meest voordelige inschrijving heeft ingediend en gunt hem de opdracht.

Ondertekening van contract: Zodra het openbaar lichaam de succesvolle bieder heeft gekozen, ondertekenen de partijen een contract waarin de voorwaarden van het contract worden uiteengezet.

Uitvoering van het contract: de succesvolle bieder begint het contract uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden die in het contract zijn overeengekomen, en zorgt ervoor dat de deadlines en technische specificaties worden gehaald.

Sluiting van de markt: zodra aan alle contractuele verplichtingen is voldaan, wordt de markt als gesloten beschouwd.

Une question? Contactez-nous!