Typen procedures voor overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten in België bieden tal van kansen voor bedrijven die willen samenwerken met openbare entiteiten. Deze sector wordt echter gereguleerd door specifieke wetten en regelgevingen die essentieel zijn om te begrijpen. In deze gids zullen we de verschillende soorten procedures, de financiële drempels en het regelgevend kader bespreken die de overheidsopdrachten in België reguleren.

Soorten procedures

Openbare procedure

De meest inclusieve, open voor alle geïnteresseerde leveranciers.

Voorbeeld: Een gemeente die een nieuwe school wil bouwen, kan deze procedure gebruiken.

Beperkte procedure

Alleen uitgenodigde leveranciers kunnen een offerte indienen na een eerste selectie op basis van vooraf vastgestelde criteria.

Voorbeeld: Een opdracht voor cybersecurity diensten voor een overheidsorgaan.

Concurrerende dialoog en Innovatiepartnerschap

Voor complexe en grootschalige projecten waarbij een dialoog tussen de kandidaten en de aanbestedende dienst noodzakelijk is.

Voorbeeld: Het opzetten van een slim elektriciteitsnetwerk in een grote stad.

Concurrentiegerichte procedure met onderhandeling

In deze procedure kunnen overheidsinstanties de contractvoorwaarden onderhandelen met meerdere leveranciers.

Voorbeeld: Voor een project om de IT-infrastructuur van een overheidsinstelling te moderniseren, zouden de autoriteiten deze procedure kunnen kiezen om de technische specificaties flexibel te kunnen onderhandelen.

Directe onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Een procedure waarbij de aanbestedende dienst direct kan onderhandelen met één of meerdere kandidaten na het publiceren van een aanbestedingsaankondiging.

Voorbeeld: De aankoop van gespecialiseerde medische apparatuur voor een openbaar ziekenhuis zou via deze procedure kunnen gebeuren.

Directe onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Dit type procedure wordt gebruikt in zeer specifieke gevallen en stelt de aanbestedende dienst in staat om direct te onderhandelen met één of meerdere leveranciers zonder een aanbestedingsaankondiging te moeten publiceren.

Voorbeeld: In geval van een extreme noodsituatie, zoals een natuurramp, zou deze procedure kunnen worden gebruikt om snel essentiële benodigdheden te verkrijgen.

Conclusie

Het landschap van overheidsopdrachten in België is complex, vooral wanneer het gaat om de verschillende procedures en aanbiedingen die misschien niet worden gepubliceerd op officiële kanalen zoals e-Notification of TED Europa. Dit is waar GPC Gov van onschatbare waarde wordt als partner. Ons platform zorgt ervoor dat u geen enkele relevante aanbestedingsoproep mist, zelfs die welke buiten de traditionele publicatiekanalen vallen. Geen stress meer over het missen van belangrijke kansen. Met GPC Gov kunt u erop vertrouwen dat u altijd in de race bent.

Une question? Contactez-nous!