Overheidsopdrachten sectoren en categorieën

Overheidsopdrachten voor werken: overheidsopdrachten voor werken hebben betrekking op opdrachten met betrekking tot de bouw, renovatie of onderhoud van gebouwen, wegen, bruggen, tunnels, industriële installaties, enz.

Overheidsopdrachten voor leveringen: overheidsopdrachten voor leveringen hebben betrekking op opdrachten voor de aankoop of huur van goederen, zoals uitrusting, voertuigen, kantoorbenodigdheden, machines, enz.

Overheidsopdrachten: overheidsopdrachten hebben betrekking op opdrachten met betrekking tot intellectuele of technische diensten, zoals advies, opleiding, onderhoud, schoonmaak, transport, beveiligingsdiensten, enz.

Overheidsopdrachten voor defensie- of veiligheidswerken: deze overheidsopdrachten zijn specifiek voor de defensie- en veiligheidssector en betreffen opdrachten met betrekking tot defensiegerelateerd materieel of infrastructuur, zoals wapens, uitrusting communicatie, beveiligingssystemen, schepen, vliegtuigen, enz.

Er zijn ook andere categorieën overheidsopdrachten, zoals aanbestedingen voor onderzoek en ontwikkeling, ontwerpen, bouwen, financieren en exploiteren (CCFE)-aanbestedingen, partnerschapsaanbestedingen voor innovatie (PPI), enz. De keuze van de aanbestedingscategorie hangt af van de aard en het doel van de opdracht, evenals van de specifieke eisen van de aanbestedende dienst.

Une question? Contactez-nous!