Drempels bij overheidsopdrachten

Wanneer een overheidsopdracht moet worden gelanceerd, moet de aanbestedende dienst de totale kosten van zijn behoeften beoordelen. Als deze beoordeling de op Europees niveau vastgestelde drempels overschrijdt, zijn specifieke normen van toepassing op de opdracht.

Hoewel deze drempels "Europees" worden genoemd, zijn ze in werkelijkheid internationaal. Sinds 1 januari 1996 worden ze bepaald op basis van een reeks valuta's volgens de Overeenkomst van Marrakech inzake overheidsopdrachten (GPA) die onder auspici├źn van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is ondertekend.

De Europese Commissie herziet deze drempels elke twee jaar, met de gemiddelde dagwaarde van de euro als referentie. Het moet worden opgemerkt dat deze drempels altijd exclusief BTW zijn, zoals bepaald in Richtlijn 2014/24/EU en de koninklijke besluiten van 2017 inzake overheidsopdrachten.

Hier is de tabel met de bedragen van de Europese drempels:

Type openbare aanbestedingen2022-20232024-2025
Leverings- en dienstencontracten
van federale aanbestedende overheden
140.000 euro143.000 euro
Leverings- en dienstencontracten
van andere aanbestedende overheden
215.000 euro221.000 euro
Leverings- en dienstencontracten
speciale sectoren
431.000 euro443.000 euro
Werken en concessies
contracten
5.382.000 euro5.538.000 euro


Afhankelijk van de geschatte bedragen kunnen verschillende procedures worden toegepast door de aanbestedende diensten. Bijvoorbeeld, open en beperkte procedures zijn universeel en kunnen op elke opdracht worden toegepast, ongeacht de waarde ervan. Andere procedures, zoals de concurrerende procedure met onderhandeling of de procedure zonder voorafgaande mededinging, zijn onderworpen aan specifieke wettelijke voorwaarden. Deze worden vaak gebruikt wanneer het geschatte bedrag van de opdracht onder bepaalde drempels ligt.

Het is belangrijk op te merken dat de hierboven vermelde drempels niet van toepassing zijn op sociale diensten en andere specifieke diensten.

Une question? Contactez-nous!