Criteria voor het toekennen van overheidsopdrachten

Gunningscriteria zijn selectie-elementen waarmee aanbestedende diensten de door inschrijvers ingediende overheidsopdrachten kunnen evalueren en degene kunnen kiezen die het beste aan hun behoeften voldoet. De criteria kunnen verschillen naargelang het type overheidsopdracht, het voorwerp van de opdracht, de geldende wetgeving, enz.

De meest gebruikte criteria bij openbare aanbestedingen zijn:

De prijs: dit is het meest gebruikte criterium en maakt het mogelijk om de goedkoopste aanbieding te selecteren.

Kwaliteit: dit criterium houdt rekening met de kwaliteit van de aangeboden goederen of diensten, de kwaliteit van de uitvoering of de aangeboden diensten, evenals de kwaliteit van de gebruikte middelen en methoden.

Duurzaamheid: dit criterium beoordeelt de duurzaamheid van de aangeboden goederen of diensten en houdt rekening met ecologische, sociale en economische aspecten.

Technische waarde: dit criterium beoordeelt de toegevoegde waarde van de ingediende inschrijvingen en houdt rekening met aspecten zoals innovatie, prestaties, energie-effici├źntie, veiligheid, enz.

Professionele en technische capaciteit: dit criterium evalueert de capaciteit van de inschrijvers om de aangeboden goederen of diensten te leveren, rekening houdend met hun ervaring, hun vaardigheden, hun

menselijke en technische middelen, hun referenties, enz.

p>

Une question? Contactez-nous!