Duurzame overheidsopdrachten

Duurzame overheidsopdrachten zijn openbare aanbestedingen waarbij milieu-, sociale en/of economische criteria worden geïntegreerd in het aankoopproces. Dit betekent dat overheidsaankopers factoren zoals de milieueffecten van producten en diensten, eerlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers, de vermindering van broeikasgasemissies, de bevordering van duurzame technologie-innovatie, enzovoort in overweging nemen.

Het doel van het integreren van deze criteria in openbare aanbestedingen is het bevorderen van milieuvriendelijkere praktijken, het stimuleren van innovatie in duurzame technologieën, het ondersteunen van lokale industrieën en maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven, en het waarborgen van eerlijke arbeidsomstandigheden voor werknemers.

De voordelen van duurzame overheidsopdrachten voor overheidsaankopers zijn talrijk. Ten eerste kunnen ze op de lange termijn kostenbesparingen opleveren door duurzame producten en diensten te gebruiken die minder onderhoud nodig hebben en een langere levensduur hebben. Aankopers kunnen ook hun merkimago verbeteren door hun betrokkenheid bij duurzaamheid te tonen en te voldoen aan de verwachtingen van de samenleving op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Bovendien kunnen duurzame overheidsopdrachten een positieve impact hebben op het milieu, de samenleving en de economie in het algemeen. Ze kunnen bijdragen aan de vermindering van broeikasgasemissies en de bescherming van biodiversiteit, de bevordering van innovatie in duurzame technologieën, de creatie van groene banen en de bevordering van maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven.

Er bestaan internationale en Europese normen voor duurzame overheidsopdrachten, evenals labels en certificeringen om overheidsaankopers te helpen duurzame producten en diensten te identificeren. Regeringen en internationale organisaties moedigen ook duurzame overheidsopdrachten aan, onder meer door middel van duurzaam inkoopbeleid en bewustmakings- en opleidingsinitiatieven.

 • De ISO 14001-certificering: Deze certificering garandeert dat het bedrijf een effectief milieumanagementsysteem heeft geïmplementeerd.
 • Het label "Onderneming die zich inzet voor het Handvest voor Diversiteit": Dit label getuigt van het engagement van het bedrijf voor diversiteit en non-discriminatie.
 • De "NF Environnement" certificering: Deze certificering getuigt van de milieu kwaliteit van een product of dienst.
 • Het "Ecocert" label: Dit label is gewijd aan producten uit de biologische landbouw en garandeert dat de producten voldoen aan precieze ecologische criteria.
 • De "LEED" certificering: Deze certificering is gewijd aan duurzame gebouwen en getuigt van hun energie- en milieuprestaties.
 • De "HQE" certificering: Deze certificering is ook gewijd aan duurzame gebouwen en getuigt van hun milieu kwaliteit en energieprestaties.
 • GOTS (Global Organic Textile Standard): dit is een certificering voor textielproducten die garandeert dat de vezels afkomstig zijn van biologische landbouw en dat er sociale en milieucriteria worden gerespecteerd gedurende de hele toeleveringsketen.
 • Oeko-Tex: dit is een label dat bevestigt dat textiel getest is en geen schadelijke stoffen voor de menselijke gezondheid bevat.
 • Better Cotton Initiative: dit is een initiatief dat tot doel heeft duurzame praktijken in de productie van katoen te verbeteren.
 • Fairtrade: dit is een label dat eerlijke werkomstandigheden en eerlijke prijzen voor katoenproducenten garandeert.
 • Cradle to Cradle: dit is een label dat de duurzaamheid van producten evalueert door rekening te houden met hun volledige levenscyclus, van productie tot einde van hun leven.

Une question? Contactez-nous!